Rådrum för att upprätta kontrollbalanräkning

Vid styrelsesammanträde den 22 januari 2004 konstaterade styrelsen att det inte förelåg någon skyldighet att upprätta kontrollbalansräkning. I mars framkom att det egna kapitalet i årsbokslutet varit betydligt lägre än vad man hade antagit på sammanträdet. Någon kontrollbalansräkning hann styrelsen inte färdigställa innan bolaget försattes i konkurs den 10 mars. Hovrätten godtog denna tid och ansåg att någon underlåtenhet inte kunde läggas styrelsen till last.

Hovrätten för Västra Sverige 2006-11-07, T 2383-06.

0 kommentarer ↓

Denna nyhet har ännu inte kommenterats.

Lämna en kommentar