Edgång i konkurs

En kontorist mot vilken det inte förelåg några brottsmisstankar ansågs kunna åläggas fakultativ edgångsskyldighet.

NJA 2006 N 86.

0 kommentarer ↓

Denna nyhet har ännu inte kommenterats.

Lämna en kommentar