Kvittning av arvode

I en mycket välskriven dom ogillar hovrätten en mot likvidator förd återvinningstalan rörande dennes kvittning av sin arvodesfordran mot medel innestående på klientmedelskonto.

RH 2007:73.

0 kommentarer ↓

Denna nyhet har ännu inte kommenterats.

Lämna en kommentar