Skadestånd p.g.a. felaktigt konkursbeslut

HD fann i NJA 2005 s. 175 att delgivning av en konkursansökan inte kunde ske genom bolagets revisor. HD undanröjde därför konkursbeslutet och återförvisade ansökan till tingsrätten. Tingsrätten ogillade därefter konkursansökan. HD har nu ogillat ställföreträdarens skadeståndstalan mot staten då HD ansåg att tingsrättens och hovrättens bedömningar inte varit uppenbart oriktiga.

Högsta domstolen 2007-03-22, mål T 4459-05.

0 kommentarer ↓

Denna nyhet har ännu inte kommenterats.

Lämna en kommentar