Svenskt AB med adress i Spanien

Hovrätten fastställde beslutet att försätta ett svenskt aktiebolag med adress i Spanien i konkurs. Det faktum att bolaget saknar driftsställe i Sverige och sköts på distans från Spanien av en svensk medborgare ändrade enligt hovrätten inte presumtionen att platsen för de huvudsakliga intressena är platsen för företagets säte. Hovrätten ansåg även att det förelegat förutsättningar för kungörelsedelgivning.

Hovrätten över Skåne och Blekinge 2007-05-04, Ö 55-07.

0 kommentarer ↓

Denna nyhet har ännu inte kommenterats.

Lämna en kommentar