Nedsatt arvode

Förvaltarens arvode nedsattes med 30 000 kr då den tvist, som fördröjt konkursens avslutande, inte ansågs ha berört förevarande konkurs utan istället förvaltningen av konkursen för ett systerbolag.

Svea hovrätt 2007-04-05, Ö 4766-06.

0 kommentarer ↓

Denna nyhet har ännu inte kommenterats.

Lämna en kommentar