Klander av slutredovisning

En klandertalan förd mot förvaltaren ogillades. Hovrätten prövade bl.a. förekomsten av en villkorlig regressfordran. Förvaltarens rättegångskostnader uppgick till 1166080 kr, varav kärandenas ombud i tingsrätten solidariskt med sina huvudmän fick svara för 66500 kr.

Hovrätten för Västra Sverige 2007-04-26, T 3319-06.

0 kommentarer ↓

Denna nyhet har ännu inte kommenterats.

Lämna en kommentar