Efterutdelning i konkurs

Det avgörande för rätten att delta i efterutdelning är att borgenären hade kunnat göra sin fordran gällande i det ursprungliga konkursförfarandet. Frågan om borgenärens fordran mot gäldenären personligen har hunnit bli preskrierad vid tidpunkten för efterutdelningen saknar betydelse.

NJA 2007 s. 280.

0 kommentarer ↓

Denna nyhet har ännu inte kommenterats.

Lämna en kommentar