Återta förklaring att inte överta konkursgäldenärs talan

Med hänvisning till NJA 1996 s. 46 ansåg hovrätten att konkursförvaltaren haft rätt att två år efter det att han meddelade tingsrätten att konkursboet inte önskade överta konkursgäldenärens talan återta denna förklaring i tingsrätten. Hovrätten påpekade därtill att konkursförvaltaren enligt 3 kap. 10 § konkurslagen hade erbjudit konkursgäldenären att inom viss tid ställa säkerhet för vad som erbjöds genom förlikningen med svarandebolaget. Konkursgäldenären hade då meddelat att bolaget inte kunde ställa anmodad säkerhet.

Hovrätten över Övre Norrland 2007-09-24, Ö 235-07. 

0 kommentarer ↓

Denna nyhet har ännu inte kommenterats.

Lämna en kommentar