Underlåtenhet att fatta beslut rörande lönegarantiersättning

JO kritiserar en konkursförvaltare för att denne inte meddelade något formligt beslut sedan en person gjort gällande hos förvaltaren att han varit anställd i konkursbolaget och att han hade anspråk på lönegaranti.

JO 2007-10-22, dnr 5016-2006.

0 kommentarer ↓

Denna nyhet har ännu inte kommenterats.

Lämna en kommentar