Sparade semesterdagar

Högsta domstolen har nu i prövning enligt 12 § fjärde stycket förmånsrättslagen slagit fast att en fordran på semesterersättning för sparade semesterdagar anses vara innestående för det år då semesterdagarna har sparats, dvs. året efter det år som dagarna intjänats.

NJA 2007 s. 901.

0 kommentarer ↓

Denna nyhet har ännu inte kommenterats.

Lämna en kommentar