Bevakningsförfarande

Beslut i bevakningsförfarande rörande förmånsrätt ansågs av Högsta domstolen utgöra hinder mot att i utdelningsförfarandet besluta om annan förmånsrätt, trots att banken enligt det senare avgörandet i NJA 2006 s. 275 skulle ha varit berättigad till förmånsrätt i enlighet med sitt yrkande.

NJA 2007 s. 736.

0 kommentarer ↓

Denna nyhet har ännu inte kommenterats.

Lämna en kommentar