IATA-medel

Högsta domstolen har i två avgöranden, NJA 1999 s. 812 och nu senast 2007, fastställt att separationsrätt föreligger till redovisningsmedel hos resebyråer enligt det s.k. IATA-avtalet.

NJA 2007 s. 736.

0 kommentarer ↓

Denna nyhet har ännu inte kommenterats.

Lämna en kommentar