Bevakningsförfarande

Hovrätten uttalade att det finns en presumtion för att bevakning skall ske när det kan antas ske utdelning till oprioriterade borgenärer, men denna presumtion är inte alltför stark utan en bedömning utifrån samtliga föreliggande omständigheter skall göras, varvid förvaltarens behov av ett bevakningsförfarande för att få grepp om fordringsförhållandena har avsevärd betydelse.

Göta hovrätt 2008-02-22, Ö 214-08.

0 kommentarer ↓

Denna nyhet har ännu inte kommenterats.

Lämna en kommentar