Nyheter från december 2008 ↓

Utdelningsförfarandet

I en tvist som gällde frågan om vad som var skälig ersättning till en rekonstruktör som genom kvittning avräknat arvode och kostnadsersättning från en redovisningsskuld lämnar Högsta domstolen i sitt beslut värdefulla anvisningar för utdelningsförfarandet.

NJA 2008 s. 805.

Ränta vid efterutdelning

Vid efterutdelning har borgenären rätt till ränta från den dag då ränta började löpa fram till dagen för upprättandet av förslaget till efterutdelning.

 NJA 2008 s. 1004