Ränta vid efterutdelning

Vid efterutdelning har borgenären rätt till ränta från den dag då ränta började löpa fram till dagen för upprättandet av förslaget till efterutdelning.

 NJA 2008 s. 1004

0 kommentarer ↓

Denna nyhet har ännu inte kommenterats.

Lämna en kommentar