Utdelningsförfarandet

I en tvist som gällde frågan om vad som var skälig ersättning till en rekonstruktör som genom kvittning avräknat arvode och kostnadsersättning från en redovisningsskuld lämnar Högsta domstolen i sitt beslut värdefulla anvisningar för utdelningsförfarandet.

NJA 2008 s. 805.

0 kommentarer ↓

Denna nyhet har ännu inte kommenterats.

Lämna en kommentar