Efterbevakning – återställande av försutten tid

Skatteverket ansökte om att hovrätten skulle återställa den av staten försuttna tiden för bevakning eller efterbevakning av fordringar i en konkurs; se beslut 2008-08-11, Ö 1754-08. Hovrätten fann att fristerna för bevakning och efterbevakning av fordran i konkurs inte kan anses omfattas av tillämpningsområdet för bestämmelserna om återställande av försutten tid.

Göta hovrätt 2009-01-14, Ö 2436-08.

0 kommentarer ↓

Denna nyhet har ännu inte kommenterats.

Lämna en kommentar