För sen efterbevakning

Skatteverket efterbevakade statens fordran den 26 maj 2008. Konkursförvaltarens utdelningsförslag gavs in till rätten den 23 maj 2008. Efterbevakningen ansågs därmed ha skett för sent. Att utdelningsförslaget inte hade kungjorts saknade betydelse för denna bedömning.

Göta hovrätt 2008-08-11, Ö 1754-08

0 kommentarer ↓

Denna nyhet har ännu inte kommenterats.

Lämna en kommentar