Upphörande av företagsrekonstruktion

Hovrätten förordnade att rekonstruktionen skulle upphöra och motiverade detta med att storleken på gäldenärens skulder, i kombination med att rekonstruktionsplanen inte innehöll någonting mera konkret, samt att ett flertal borgenärer motsatte sig fortsatt rekonstruktion. Syftet med rekonstruktionen kunde därför inte antas bli uppnått.

 Svea hovrätt 2009-03-11, Ö 1113-09

0 kommentarer ↓

Denna nyhet har ännu inte kommenterats.

Lämna en kommentar