Revisionspromemoria

I mål om återvinning till konkursbo ansågs en promemoria, som avgivits av en av förvaltaren under arbetet med förvaltarberättelsen anlitad sakkunnig revisor men som inte bifogats berättelsen, inte i tvisten utgöra skriftligt sakkunnigutlåtande. Det förelåg därför inte hinder att förelägga konkursboet att utge handlingen.

Hovrätten över Skåne och Blekinge, beslut 2009-09-11, Ö 2293-08.

0 kommentarer ↓

Denna nyhet har ännu inte kommenterats.

Lämna en kommentar