Konkurskostnader

Högsta domstolen fann att förvaltarnas kostnader för kontoutdrag, bankallegat och en kreditupplysning utgjorde konkurskostnader och därmed omfattades av att statens subsidiära betalningsansvar enligt 14 kap. 2 § konkurslagen. Avgörande vid bedömningen i detta avseende är om omkostnaden är hänförlig till någon obligatorisk åtgärd såsom upprättande av bouppteckning eller förvaltarberättelse.

Högsta domstolen beslut 2009-12-04, Ö 311-09 och 314-09.

0 kommentarer ↓

Denna nyhet har ännu inte kommenterats.

Lämna en kommentar