Förmånsrätt och granskning av kontrollbalansräkning

Högsta domstolen har meddelat prövningstillstånd rörande frågan om förmånsrätt enligt 10 a § förmånsrättslagen omfattar även revisors arbete med granskning av kontrollbalansräkning enligt aktiebolagslagen.

Högsta domstolen beslut 2009-12-21, Ö 2710-09.

0 kommentarer ↓

Denna nyhet har ännu inte kommenterats.

Lämna en kommentar