Nyheter från mars 2010 ↓

Prövningstillstånd i hovrätten

Högsta domstolen meddelade tillstånd till målets prövning i hovrätten sedan konkursgäldenären i Högsta domstolen hade åberopat att Skatteverket hade ändrat tidigare taxeringsbeslut och utdrag från skattekontot som utvisade ett överskott. Hon åberopade vidare konkursbouppteckning och protokoll från edgångssammanträde, varav framgick att konkursen skulle komma att avslutas med överskott. 

Högsta domstolen beslut 2010-03-09, Ö 761-10.