Verkan av ett beslut i jävsprocess

Svea hovrätts beslut 2010-02-03, ÖÄ 5496-09, gällde vilken sakrättslig betydelse en återkallelse av en bevakning i konkurs skall tillmätas i relation till en tidigare denuntiation avseende samma fordran, dvs. om borgenären i fråga trots återkallelsen och trots att utdelningen avseende fordran tillkommer annan, ändå upprätthåller sakrättsligt skydd avseende den tidigare bevakade fordran.

RH 2010:20.

0 kommentarer ↓

Denna nyhet har ännu inte kommenterats.

Lämna en kommentar