Preskription av återvinningsanspråk

Ett återvinningsanspråk som räknas som fordran preskriberas i vanlig ordning om inte preskriptionen avbryts. Anspråk som avser återbäring av materiell egendom preskriberas däremot inte.

Hovrätten för Västra Sverige dom 2010-01-11, T 1373-09 och RH 2006:9.

0 kommentarer ↓

Denna nyhet har ännu inte kommenterats.

Lämna en kommentar