Ställa lokal till förfogande

Massaansvar ansågs ha inträtt för konkursboet då boet till skillnad från i NJA 2009 s. 41 gjorde anspråk på den i lokalen kvarlämnade egendomen.

RH 2009:64

0 kommentarer ↓

Denna nyhet har ännu inte kommenterats.

Lämna en kommentar