Återvinning – annat än sedvanliga betalningsmedel

Målet rörde motorcyklar, som ursprungligen sålts på kredit utan återtagandeförbehåll, men som efter avtalets hävande lämnats kvar hos konkursgäldenären att säljas i kommission och som hämtades av säljaren dagarna för konkursen. Transaktionen ansågs innebära att gäldenären betalade sin skuld med motorcyklarna, dvs. med osedvanliga betalningsmedel.

NJA 2010 s. 154.

0 kommentarer ↓

Denna nyhet har ännu inte kommenterats.

Lämna en kommentar