Förlängning av anmärkningstid

Tingsrätten översände bevakningshandlingarna till förvaltaren först efter anmärkningstidens utgång. Hovrätten beslöt att tingsrätten skulle ta upp förvaltarens anmärkning och tillämpade därvid 32:3 rättegångsbalken analogis.

RH 2010:14

0 kommentarer ↓

Denna nyhet har ännu inte kommenterats.

Lämna en kommentar