2 kap. 21 § konkurslagen

Bestämmelsen i 2 kap. 21 § konkurslagen har i mål om betalning enligt lönegarantilagen (1992:497) ansetts tillämplig även på frågan om gammal eller ny lag skall tillämpas när flera konkursansökningar förelegat vid tidpunkten för konkursbeslutet.

NJA 2007 s. 29.

0 kommentarer ↓

Denna nyhet har ännu inte kommenterats.

Lämna en kommentar