Rättsverkan av ett utdelningsförslag

Endast om ytterligare medel finns tillgängliga för utdelning när det blir dags för förvaltaren att efter återförvisning upprätta ett nytt utdelningsförslag får förvaltaren med analogivis tillämpning av 11:20 andra stycket konkurslagen beräkna utdelning för en efterbevakad fordran liksom för en icke bevakad men senare känd fordran men endast ur de medel som härrör från de nytillkomna tillgångarna.

 Hovrätten för Västra Sverige 2010-07-01, Ö 2144-10 och 2244-10 liksom Göta hovrätt 2010-08-12, Ö 1845-10.  

0 kommentarer ↓

Denna nyhet har ännu inte kommenterats.

Lämna en kommentar