Konkursförvaltares arvode

Fråga om tillämpning av konkursförvaltartaxan i ett konkursärende som avskrivits enligt 10 kap. 1 § konkurslagen och där en förvaltare entledigats och en annan förordnats att slutföra uppdraget.

RH 2010:13.

0 kommentarer ↓

Denna nyhet har ännu inte kommenterats.

Lämna en kommentar