Konkursförvaltares arvode

Konkursförvaltare har, med begränsad framgång, lagt ned arbete på att söka driva in en redovisningsfordran, något TSM efter hörande enligt 7 kap. 10 § konkurslagen avrått från. Det arvode som konkursförvaltaren begärt för detta arbete har inte befunnits skäligt utan nedsatts.

RH 2010:4.

0 kommentarer ↓

Denna nyhet har ännu inte kommenterats.

Lämna en kommentar