Ställa lokal till förfogande

En hyresvärd har anmodat ett konkursbo att ställa en hyreslokal till hyresvärdens förfogande enligt 12 kap. 31 § femte stycket jordabalken. Lokalen har inte ansetts vara ställd till hyresvärdens förfogande – och konkursboet ansvarar således för hyran – så länge som det i lokalen finns kvar egendom som konkursboet gör anspråk på, oavsett om konkursboet återlämnat samtliga nycklar till lokalen.

RH 2009:64 – jämför NJA 2009 s. 41.

0 kommentarer ↓

Denna nyhet har ännu inte kommenterats.

Lämna en kommentar