Konkurskostnadernas betydelse vid återvinning till konkursbo

Svea hovrätt ansåg att frågan om konkurskostnaderna skulle beaktas vid prövningen enligt 4:10 konkurslagen borde avgöras av om konkursen var oundviklig eller inte vid tidpunkten för betalningen till återvinningssvaranden. Däremot skulle konkurskostnaderna beaktas vid prövningen enligt 4:5 konkurslagen. Jämför NJA 1996 s. 624.

Svea hovrätt 2010-01-21, T 9904-08.

0 kommentarer ↓

Denna nyhet har ännu inte kommenterats.

Lämna en kommentar