Lönegaranti och företagsrekonstruktion

Konkursansökan hade gjorts mer än ett år efter företagsrekonsruktionen. Då lönefordringarna hade intjänats mer än tre månader före dagen för konkursansökan ansåg hovrätten att de inte uppfyllde kraven för allmän förmånsrätt i konkursen. En ledamot, som var skiljaktig beträffande motiveringen, framhöll att allmän förmånsrätt för en arbetstagares fordran aktualiseras först vid konkurs.

Göta hovrätt 2010-09-16, Ö 768-10.

0 kommentarer ↓

Denna nyhet har ännu inte kommenterats.

Lämna en kommentar