Återställande av försutten tid

Hovrätten biföll i beslut en ansökan återställande av försutten tid sedan klaganden av tingsrätten fått felaktig information om när slutredovisningen kom in till tingsrätten.

Svea hovrätt, 2010-12-27, Ö 8926-19

0 kommentarer ↓

Denna nyhet har ännu inte kommenterats.

Lämna en kommentar