Fråga om edition

Domstolen avslog ett yrkande om föreläggande att ett konkursbo skulle förpliktas att förete det revisorsutlåtande som konkursboet inhämtat i sin konkursutredning,

NJA 2011 s. 241.

0 kommentarer ↓

Denna nyhet har ännu inte kommenterats.

Lämna en kommentar