Huvudsakliga intressen

Hovrätten fann efter förebringad utredning att gäldenär, som varit yrkesverksam, hade bedrivit sin yrkesverksamhet i Sverige. Därmed ansågs han ha sina huvudsakliga intressen här.

Svea hovrätt 2011-05-11, Ö 10582-10

0 kommentarer ↓

Denna nyhet har ännu inte kommenterats.

Lämna en kommentar