Mark- och bygglov

Ett efter konkurs upplöst bolag ansågs inte ha partshabilitet i talan rörande mark. och bygglov.

Kammarrätten i Stockholm 2011-04-12, 4197-10

0 kommentarer ↓

Denna nyhet har ännu inte kommenterats.

Lämna en kommentar