Miljösanktionsavgift

Miljösanktionsavgift skall påföras konkursboet och inte konkursförvaltaren personligen.

Miljödomstolen, Nacka tingsrätt, 2011-04-18, M 5991-10

0 kommentarer ↓

Denna nyhet har ännu inte kommenterats.

Lämna en kommentar