Klar och förfallen skuld

På den utredning som förebringades ansåg hovrätten att det starkt kunde ifrågasättas om gäldenären var skyldig att erlägga någon ytterligare betalning till konkurssökanden. Konkurssökanden, som var ett bensinbolag, hade levererat drivmedel till gäldenären för att några dagar senare beröva gäldenären praktiskt taget alla möjligheter att sälja drivmedlet från servicestationen. Den fordran som åberopats i målet var därför inte klar och förfallen i konkurslagens mening.

Göta hovrätt 2011-07-15, Ö 1707-11.

0 kommentarer ↓

Denna nyhet har ännu inte kommenterats.

Lämna en kommentar