Ordinära betalningar

Hovrätten fann att betalningarna varit ordinära och att detta förhållande inte påverkades av att konkursbolaget hade varit i dröjsmål med avskiljandet av de aktuella misstagsbetalningarna och att skulden hade betalats med medel, vartill återvinningsvarandens sakrättsliga skydd gått förlorat.

Svea hovrätt 2011-12-16, T 4975-10.

 

0 kommentarer ↓

Denna nyhet har ännu inte kommenterats.

Lämna en kommentar