Arvode till förvaltare

Hovrätten reducerade förvaltarens arvode med 135 000 kr från av tingsrättens godtagna 600 375 kr. Hovrätten anförde bl.a. att arbetsredogörelsen varit svårbedömd. Ofta använde förvaltaren svepande formuleringar som ”omfattande”, ”olika anbud” och ”ett antal förfrågningar”. Vidare ansåg hovrätten att det inte ingått i förvaltarens uppdrag att upprätta arbetsgivarintyg då förvaltaren kunnat hänvisa till den tidigare ställföreträdaren. I förvaltarens uppdrag hade inte heller ingått att biträda Skatteverket med revision. Av arbetsredogörelsen gick inte att utläsa vilket arbete förvaltaren själv nedlagt på förvaltarberättelsen då förvaltaren i stor utsträckning anlitat ett konsultbolag att granska konkursbolagets bokföring. Förvaltaren hade haft biträde av berörd bank med kundfordringarna och egendomens försäljning, varvid även en auktionsfirma anlitats. Slutligen prutade hovrätten arvodet för arbetsredogörelsen från 18 000 kr till 9 000 kr.

Hovrätten över Skåne och Blekinge 2011-11-09, Ö 378-11.

0 kommentarer ↓

Denna nyhet har ännu inte kommenterats.

Lämna en kommentar