Återvinning till konkursbo

Hovrätten ansåg inte att en köpares avhämtande kort före konkursen av tidigare förvärvade och betalade maskiner kunde jämställas med betalning av skuld enligt 4 kap. 10 § konkurslagen. Avhämtandet ansågs inte heller otillbörligt enligt 4 kap. 5 § konkurslagen. Maskinerna hade betalats 2008-12-03 medan konkursen inträffade 2009-04-29.

Göta hovrätt 2011-12-22, T 1906-11.

0 kommentarer ↓

Denna nyhet har ännu inte kommenterats.

Lämna en kommentar