Reservationsvis bevakning

Hovrätten fastställde tingsrättens beslut att godkänna förvaltarens anmärkning mot Skatteverkets reservationsvisa bevakning. Enligt hovrätten har den borgenär som bevakar reservationsvis bl.a. att ange skälen till varför fordrans belopp inte kan anges. Grunden får inte anges i allmänna eller svävande ordalag.

Hovrätten över Skåne och Blekinge 2011-09-21, Ö 244-11.

0 kommentarer ↓

Denna nyhet har ännu inte kommenterats.

Lämna en kommentar