Obefogad konkursansökan

En i sig behörig firmatecknare överskred sin befogenhet när han utan föregående beslut av bolagsstämma eller styrelse ansökte om bolagets försättande i konkurs. En oenig Högsta domstol anser att konkursbolaget enligt 2 kap. 22 § konkurslagen måste visa att det inte är på obestånd för att få konkursbeslutet upphävt.

NJA 2012 s. 97.

0 kommentarer ↓

Denna nyhet har ännu inte kommenterats.

Lämna en kommentar