Nyheter från april 2012 ↓

Efterbevakning

Högsta domstolen tillät efterbevakning sedan tingsrätten hade återförvisat ett utdelningsförslag till konkursförvaltaren för upprättande av nytt förslag.

NJA 2012 s. 155.