Efterbevakning

Högsta domstolen tillät efterbevakning sedan tingsrätten hade återförvisat ett utdelningsförslag till konkursförvaltaren för upprättande av nytt förslag.

NJA 2012 s. 155.

0 kommentarer ↓

Denna nyhet har ännu inte kommenterats.

Lämna en kommentar