Återkallad konkursansökan

Sökanden återkallade sin konkursansökan sedan gäldenären betalat sin skuld. Trots att betalningen skedde först efter konkursansökan ogillade hovrätten sökandens anspråk på kostnadsersättning. Tidpunkten för betalningen ansågs inte utgöra tillräckligt skäl att frångå huvudregeln.

RH 2011:67.

0 kommentarer ↓

Denna nyhet har ännu inte kommenterats.

Lämna en kommentar